• Així es desprèn de les dades de la preinscripció ordinària per al curs 2016-2017 a l’FP de grau mitjà, grau superior i arts plàstiques i disseny
Ensenyament ha publicat a l’espai Estudiar a Catalunya del web del departament quins són els cicles de formació professional més sol·licitats a Catalunya, segons reflecteixen les dades de la preinscripció ordinària per aquest curs escolar. Així, en grau mitjà, el cicle més demanat és el de Cures auxiliars d’infermeria; al grau superior és el cicle d’Educació infantil; i a arts plàstiques i disseny el més sol·licitat és Il·lustració.
El llistat dels 10 cicles amb més demanda de grau mitjà a Catalunya és el següent:
–       Cures auxiliars d’infermeria
–       Sistemes microinformàtics i xarxes
–       Gestió administrativa
–       Electromecànica de vehicles automòbils
–       Atenció a persones en situació de dependència
–       Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
–       Activitats comercials
–       Emergències sanitàries
–       Cuina i gastronomia
–       Farmàcia i parafarmàcia
Pel que fa als cicles de grau superior:
–       Educació infantil
–       Administració i finances
–       Integració social
–       Animació d’activitats físiques i esportives
–       Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
–       Laboratori clínic i biomèdic
–       Administració de sistemes informàtics en xarxa
–       Higiene bucodental
–       Automoció
–       Automatització i robòtica industrial
Els 10 cicles més sol·licitats a arts plàstiques i disseny:
–       Il·lustració
–       Gràfica publicitària
–       Projectes i direcció d’obres de decoració
–       Assistència al producte gràfic interactiu
–       Assistència al producte gràfic imprès
–       Fotografia
–       Animació
–       Gràfica interactiva
–       Joieria artística
–       Animació (videojocs i entorns virtuals)
Respecte els Serveis Territorials, els tres cicles més demanats segons els diferents ensenyaments són els següents:
Servei Territorial
Cicle formatiu grau superior
Cicle formatiu grau mitjà
Cicle arts plàstiques i disseny
Baix Llobregat
Administració i finances
Educació infantil
Animació d’activitats físiques i esportives
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Electromecànica de vehicles automòbils
Gràfica publicitària
Barcelona Comarques
Educació infantil
Administració i finances
Integració social
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Gràfica publicitària
Assistència al producte gràfic imprès
Assistència al producte gràfic interactiu
Catalunya Central
Educació infantil
Animació d’activitats físiques i esportives
Administració i finances
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Electromecànica de vehicles automòbils
Assistència al producte gràfic imprès
Gràfica publicitària
Il·lustració
Consorci d’Educació de Barcelona
Administració i finances
Educació infantil
Integració social
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Il·lustració
Projectes i direcció d’obres de decoració
Joieria artística
Girona
Educació infantil
Integració social
Administració i finances
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Revestiments murals
Il·lustració
Gràfica publicitària
Lleida
Administració i finances
Educació infantil
Animació d’activitats físiques i esportives
Cures auxiliars d’infermeria
Gestió administrativa
Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
Il·lustració
Assistència al producte gràfic interactiu
Escultura aplicada a l’espectacle
Maresme-Vallès Oriental
Administració i finances
Integració social
Educació infantil
Cures auxiliars d’infermeria
Gestió administrativa
Sistemes microinformàtics i xarxes
Assistència al producte gràfic interactiu
Gràfica interactiva
Reproduccions artístiques en fusta
Tarragona
Educació infantil
Administració i finances
Química industrial
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Il·lustració
Gràfica publicitària
Projectes i direcció d’obres de decoració
Terres de l’Ebre
Educació infantil
Transport marítim i pesca d’altura
Administració i finances
Sistemes microinformàtics i xarxes
Cures auxiliars d’infermeria
Gestió administrativa
Esmaltatge sobre metalls
Decoració ceràmica
Ceràmica artística
Vallès Occidental
Educació infantil
Administració i finances
Integració social
Cures auxiliars d’infermeria
Sistemes microinformàtics i xarxes
Gestió administrativa
Il·lustració
Assistència al producte gràfic interactiu
Gràfica publicitària

  • Un informe del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda analitza la despesa social de les hereves de les “antigues caixes d’estalvis” catalanes, després de la seva transformació
  • Les set fundacions han impulsat un total de 94 projectes, amb 475 accions arreu de Catalunya, dels quals se n’han beneficiat 2,54 milions de persones
Les set fundacions especials, nascudes després del procés de transformació de les antigues caixes d’estalvis catalanes, van destinar un total de 54.414.368,80 euros a projectes d’obra social a Catalunya durant el 2015, un 7,6% més que l’any anterior. Així es desprèn de l’informe que anualment elabora la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats i que permeten fer una fotografia de la seva activitat econòmica, actualment centrada en la seva totalitat en activitats relacionades amb l’obra social, durant tot un exercici.
En concret, Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 60,6% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 29,1%; la Fundació Pinnae, el 4,1%; la Fundació Iluro, el 2,2%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, el 2,1%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,2%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, el 0,7%.
El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.
D’acord amb aquesta classificació, dels 54,41 milions d’euros que les Fundacions van destinar a obra social un 45,8% (24,87M€) es va invertir en projectes de l’àmbit de l’educació i la cultura; el 40,7% (21,96M€) per a l’assistència social; el 7,4% (4,1M€) per al foment de l’excel·lència; i el 6,2% (3,47M€) a la difusió i protecció del patrimoni cultural.
Una obra social en creixement: 500.000 nous beneficiaris i 75 noves accions arreu de Catalunya
 
D’acord amb l’Informe, les set Fundacions van realitzar un total de 94 projectes, que es van traduir en 475 accions arreu de la geografia catalana, dels quals es van beneficiar un total de 2,54 milions de persones. Això representa un increment de la seva activitat respecte l’any anterior, tant pel que fa al nombre d’accions (400) com al total de beneficiaris (2,2 milions de persones).
La majoria dels beneficiaris es concentren en l’àmbit del foment de l’educació i la cultura amb 1.928.017 persones. Per projectes, el major nombre d’activitats es van realitzar dins del camp de l’assistència social i la cooperació, amb un total de 37, que es van traduir en accions com la inserció de discapacitats, serveis dirigits a la gent gran, el suport a la infància, la lluita contra la pobresa o les malalties degeneratives. I, per import, destaquen les activitats de foment de l’educació i la cultura amb un total de 24,87 milions d’euros -amb accions com les realitzades a auditoris i centres culturals-; seguit del de l’assistència social  amb  21, 96 milions d’euros, entre els quals destaquen els 8,67 milions d’euros destinats a serveis per a la gent gran, o els 8,43 milions d’euros per a la inserció de discapacitats.
De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social
 
Al juliol de 2013 va culminar la transformació de les caixes d’estalvis catalanes en fundacions de caràcter especial. Un procés que el Govern de la Generalitat va promoure amb la Llei del Parlament de Catalunya 9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de les seves obres socials, afiançar el patrimoni i els actius que hi estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori.
Per a més informació es pot consultar l’Informe al web:

  • Es tracta de cupons amb un valor de fins a 6.000€, d’ús ràpid i flexible, que les empreses bescanvien per serveis d’innovació.
 
  • Estiluz i Genocosmètics (empreses de Sant Joan de les Abadesses i Barcelona) han fet ús dels cupons per desenvolupar nous productes i per sistematitzar la innovació.
 
  • En les dues primeres edicions, els cupons s’han destinat a 125 projectes que han generat una inversió de 830.000 euros.
 
La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa – destina enguany 300.000€ al programa de Cupons a la Innovació, un ajut directe per a les pimes que comencen a innovar. Els cupons tenen un valor de fins a 6.000 euros que les empreses bescanvien per serveis d’innovació.
Es tracta d’un servei ràpid i flexible, que assegura a l’empresa una resposta en un termini de 15 dies. Els serveis d’innovació els proveeixen assessors acreditats per ACCIÓ en gestió de la innovació, conceptualització i disseny de productes. El cupó subvenciona fins el 80% del cost del servei. Aquesta és la tercera convocatòria dels Cupons a la Innovació, que es destinarà al voltant de 60 projectes d’innovació que mobilitzaran, al seu torn, uns 400.000€. En les dues primeres edicions, els cupons s’han destinat a 125 projectes que han generat una inversió en serveis d’innovació de 830.000 euros.
Les empreses Estiluz i Genocosmètics han fet ús dels cupons per desenvolupar nous productes i per sistematitzar la innovació. De la seva banda, Genocosmetics ha investigat els marcadors genètics que influeixen en la caiguda del cabell i l’aparició de la cel·lulitis. La firma de Barcelona acaba de llençar aquest servei de diagnòstic a l’Estat espanyol, Bèlgica, Holanda i Polònia. Segons Miguel Ángel Herranz, CEO de Genocosmetics, “el cupó incentiva la relació amb els centres tecnològics”. L’empresa ha treballat conjuntament amb el Centre de Ciències Òmiques en el seu projecte d’investigació.
Estiluz, empresa del sector de la il·luminació, ha aconseguit reduir el cost d’una de les seves làmpades en un 40% gràcies a l’aplicació de millores en els materials, l’embalatge i el sistema de transport. “Hem après a seguir uns passos per ecodissenyar productes i sistematitzar-ne el procés”, explica Marta Masdeu, Màrqueting Manager d’Estiluz. L’empresa de Sant Joan de les Abadesses, que concentra el gruix de les exportacions a Europa central i els Estats Units, té previst aplicar aquest sistema d’innovació a altres productes del seu catàleg.
Tres tipologies de cupons a la innovació
 
Existeixen tres tipologies de bons: Tecnologia, Innovació i Ecoinnovació.
Els cupons de Tecnologia financen serveis tecnològics, com ara estudis de vigilància, de viabilitat o desenvolupaments tecnològics. Pel que fa als cupons d’Innovació, tenen com a objectiu la millora de la gestió de la innovació a les empreses i la conceptualització de nous productes o serveis.
Per la seva banda, els cupons d’Ecoinnovació, cofinançats conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, pretenen que les empreses millorin la seva eficiència energètica, minimitzin els seus residus i incorporin criteris ecològics al disseny dels seus productes.

  • Les empreses presentaran del 25 al 27 d’octubre els seus productes i serveis relacionats amb la Internet de les Coses davant més de 4.500 professionals de la indústria
  • El congrés incorpora com a novetat l’espai de Brokerage Event d’ACCIÓ, punt de trobada d’empreses de tot el món a la cerca de socis internacionals
La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ i de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, impulsa la participació de 16 empreses i centres tecnològics catalans a la segona edició de l’IoT Solutions World Congress, que se celebrarà a Barcelona del 25 al 27 d’octubre a la Fira Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.
Els centres i empreses catalanes ubicades a l’estand de la Generalitat per presentar els seus productes i serveis al congrés són Accent Labs, Ackstorm, Agrifood,Altek Engi, Atlantis IT, Bismart, CIGO! By Sparsyty, Cit UPC, CTTC, Datumize,Eurecat, i2Cat, Ilimit, Sensing & Control, Tecsidel i Vintegris.
A més, la Generalitat ha editat un catàleg que recull totes les empreses catalanes del sector de l’IoT a Catalunya: http://accio.gencat.cat/cataleg-empreses-iot
Es preveu que més de 4.500 professionals i 120 ponents es reuneixin al congrés, que a través de conferències, networking, tallers, exhibicions i demostracions posarà l’accent en com l’IoT pot impactar a la indústria. És la segona vegada que se celebra aquest esdeveniment, que reunirà  empreses líders a nivell mundial com ABB, Accenture, Bosch, Dassault, Deloitte, GE, Intel, IBM, Microsoft, MIT, Red Hat, Schneider i Vodafone, entre d’altres.
 
 
Espai de reunions per cercar socis i clients
 
El Brokerage Event, organitzat per ACCIÓ, acollirà més de 300 professionals que cerquen possibles socis o clients. A través de la plataformahttp://www.iotsworldcongress.com/activities/brokerage-event/, els participants poden registrar-se, crear-se un perfil i indicar el tipus de soci que busquen. Microsoft, SAP, Kapersky, Schneider, Dell o Applus+ són algunes de les empreses que hi prendran part.
Es calcula que durant els dies del congrés es duran a terme prop de 800 reunions entre tots els participants (empreses, centres tecnològics, universitats, clústers, etc.), que són de 32 països del món.
Jornada “5W1H al voltant del procés de digitalització català utilitzant solucions IoT”
 
L’objectiu d’aquesta jornada, organitzada per la IoT Catalan Alliance el 26 d’octubre a les 10:00 (Conference Center CC1.1), és proporcionar una anàlisi del procés de digitalització que s’està duent a terme a Catalunya. Per fer-ho, reunirà els principals actors tecnològics, així com algunes de les empreses que estan aplicant solucions IoT, per oferir la seva visió sobre aquest canvi de paradigma global.
La jornada serà inaugurada per la directora general d’Indústria, Núria Betriu, i les empreses que hi participaran són Nexiona, Datalong16, Roomonitor ithethings.io. El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, clourà la sessió.
La IoT Catalan Alliance és una de les iniciatives de l’estratègia smartCAT de la Generalitat de Catalunya per promoure el sector de la Internet of Things al nostre país. L’aliança està formada per un grup d’empreses i entitats catalanes que estan desenvolupant i implementant solucions tecnològiques al voltant de la IoT. Aquest grup ofereix un entorn idoni als principals actors d’aquesta indústria per definir un pla d’acció comú amb l’objectiu de promoure la IoT a Catalunya.
La indústria 4.0 a Catalunya
 
L’IoT Solutions World Congress posa de manifest que la Internet de les coses té una forta aplicació industrial. És el cas de la indústria 4.0, considerada la quarta revolució industrial i que es basa en l’aplicació de les noves tecnologies a les fàbriques i als nous processos de producció.
A Catalunya, la Indústria 4.0 és un dels eixos del Pacte Nacional per la Indústria que la Generalitat està impulsant de forma concertada amb els agents econòmics i socials. L’aposta per la Indústria 4.0 té l’objectiu de situar Catalunya com una de les regions punteres del sud d’Europa, fent confluir el sector industrial i el sector de les TIC.
El 20% del PIB de Catalunya està generat per la indústria, un pes superior al de la mitjana de la Unió Europea. Es tracta d’una indústria amb un alt contingut innovador, amb components de disseny i enginyeria, i amb importants sinergies amb sectors de serveis. La interacció entre la indústria i les infraestructures tecnològiques punteres a Catalunya impulsen la innovació, la qualitat i la productivitat dels diversos productes i processos industrials.
A més, Barcelona, ​​la capital mundial de la telefonia mòbil, compta amb un sector TIC molt potent, amb 13.000 empreses que facturen més de 14.000 milions d’euros i que genera 84.600 llocs de treball. Exemples d’empreses internacionals que trien Catalunya com a zona per expandir els seus negocis, des impressió 3D fins a sistemes intel·ligents de gestió de logística, o realitat augmentada, robòtica i computació en el núvol són HP, Cellnex, Vodafone, Alcatel-Lucent, Everis o Altran.

  • El Programa d’Internet Segura, una iniciativa conjunta del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i l’Agència Catalana del Consum, sumen esforços per fomentar l’ús segur de la xarxa i un consum responsable entre els més joves
  • L’Agència Catalana de Turisme assisteix a la Festa amb l’objectiu de promocionar Catalunya com una destinació ideal per gaudir de les vacances en família
  • La Festa dels Súpers arriba a la vintena edició, que enguany se celebra els dies 22 i 23 d’octubre a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc
La Generalitat de Catalunya participarà aquest cap de setmana a la vintena edició de la Festa dels Súpers amb dos estands, un del Programa d’Internet Segura, del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), organisme adscrit al Departament de la Presidència, amb la col·laboració de l’Agència Catalana del Consum, i un altre de l’Agència Catalana de Turisme, organismes adscrits al Departament d’Empresa i Coneixement que sumen esforços en la gran cita anual dels membres del Club Súper 3, per fomentar hàbits de navegació segura i consum responsable entre els més joves i promocionar Catalunya com a destinació ideal per al turisme familiar.
La Festa dels Súpers, que enguany se celebra els dies 22 i 23 d’octubre a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc, sota el lema Ajuda’ns a salvar el 6Q! Vine a cridar “Tots junts”, és la trobada anual dels socis del Club Súper 3, el club de fidelització de nens més gran de tota Europa, amb més de 500.000 infants afiliats d’entre 0 i 14 anys. Per tant, aquesta festa oberta a tota la ciutadania, esdevé una gran plataforma de comunicació i promoció amb aquest segment de la població.
QUIZ Escape, la nova proposta lúdica del Programa d’Internet Segura
 
El Programa d’Internet Segura, una col·laboració del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i l’Agència Catalana del Consum, participa a la Festa amb un estand de 200 metres quadrats, dedicat a promoure entre els més joves l’ús segur d’Internet, i de les TIC en general, i un consum més responsable i reflexiu.
L’objectiu del Programa d’Internet Segura de la Generalitat de Catalunya és sensibilitzar els menors i els seus pares o tutors sobre la importància d’aplicar el seny, el respecte i la precaució a l’hora de navegar per la xarxa, mitjançant propostes lúdiques adaptades a diferents franges d’edat en què s’exposen les principals situacions de risc amb què es pot trobar un menor quan navega per Internet o fa ús d’altres eines TIC.
En aquesta edició, la proposta del Programa d’Internet Segura per als nens i nenes de més de 6 anys (dividits en dues franges: de 6 a 8 anys i de 8 anys en endavant) és el joc QUIZ Escape, una adaptació del popular Room Escape, que consisteix a entrar en un espai tancat on els nens i nenes, en grups de 3 o 4 persones, han de superar, en un temps limitat, una cadena de proves o enigmes que els plantejarà un monitor o monitora. Cada prova superada els aportarà uns punts que s’aniran acumulant i que seran els que determinaran, en acabar el circuit, si han assolit amb èxit l’objectiu.
El joc, que pretén també potenciar la codecisió i el treball en equip, està plantejat com una gimcana amb enigmes i preguntes que facin reflexionar els participants sobre quines són les accions que comporten un consum responsable de noves tecnologies, Internet, xarxes socials i aparells electrònics, al voltant de tres àmbits temàtics: el respecte a la xarxa, ètica i consum responsable (netiqueta); la identitat digital (nicks segurs, contrasenyes, protecció de dispositius…); i la compartició d’imatges i vídeos o situacions de joc (assetjament en xarxes socials, missatgeria instantània i jocs en xarxa).
En tot moment, els acompanyants podran seguir des de fora els moviments dels infants a través d’una pantalla ubicada a l’exterior de la room scape.
Pel que fa als menors de 6 anys, podran participar en una activitat on pintaran amb colors una sèrie de dibuixos robotitzats.
El Programa Internet Segura aprofita la festa dels membres del Club Súper 3 per difondre entre els visitants els diferents recursos, tant per a joves com per a pares i educadors, que ofereix a través del seu portal web internetsegura.cat i les pròpies xarxes socials, que van des d’una línia d’ajuda directa (Helpline), professional i gratuïta, fins a jocs i recomanacions sobre l’ús segur de les diferents eines, guies i informació legal.
Vacances en família
 
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) assisteix a la Festa dels Súpers amb l’objectiu de promocionar Catalunya com una destinació ideal per gaudir de les Vacances en Família. L’ACT hi serà present amb un estand de 300m2 on es promocionaran els municipis i empreses adherides als Segells de Platja en Família i Natura i Muntanya en Família que impulsa l’ACT. El públic assistent podrà endur-se gratuïtament la nova publicació “Escapades en Família per Catalunya”, així com d’altres publicacions amb informació turística sobre la destinació. A més, els més petits podran gaudir d’un inflable, un circuit d’aventura i un de karts a pedals.
La presència de l’Agència Catalana de Turisme a la Festa dels Súpers forma part de l’acord de col·laboració que té amb el Club Súper 3, i que inclou la promoció de Catalunya com a destinació de Turisme Familiar a través de les plataformes de difusió del Club Súper 3: el web, el butlletí i la revista.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat el procés de participació per a redactar el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presentat avui el procés participatiu del Pla de Ciutadania i de les Migracions (PCM) 2017-2020 que establirà de forma transversal les línies de treball i les actuacions de la Generalitat per gestionar el fet migratori durant els propers quatre anys.
Bassa ha assegurat que “és molt important que les polítiques públiques per gestionar la immigració o l’emigració tinguin el màxim consens i siguin compartides pel gruix de la població i els poders públics”.
La consellera considera que “Catalunya compta amb un model de concertació en l’àmbit de la immigració, però també en molts d’altres, que és una autèntica virtut”. “Tots plegats compartim i establim prioritats i això facilita molt les coses”, ha dit Bassa en referència a la coordinació entre Generalitat, món local, agents socials, organitzacions de suport i teixit associatiu que s’articula a través de la Taula de Ciutadania i Immigració.
La titular del Departament ha explicat que “presentem el document base del Pla de Ciutadania per a un nou temps, on parlem menys d’immigració i més de ciutadania. Ara toca parlar menys de persones immigrades i més de ciutadans, d’autèntiques polítiques públiques promotores dels drets civils. De mesures que fomentin l’equitat i l’ascensor social per a tothom, especialment per als col·lectius amb més dificultats”.
“Apostem per la igualtat en el treball i a l’escola, per aprendre a viure junts els que som diferents, per un model català d’acollida de  persones refugiades”, ha indicat la consellera com a principals objectius del PCM.
“Volem promoure polítiques d’equitat que facilitin a tothom les mateixes oportunitats. Aquest és un dels nostres principals objectius, evitar societats paral·leles a velocitats diferents. Volem ser un sol poble. No parlem d’assimilació ni de segregació sinó d’interculturalitat amb consens i un equilibri entre cohesió i diversitat”, ha conclòs.
Per la seva banda, el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha explicat els principals eixos del PCM i ha desgranat les principals mesures previstes. En l’àmbit de l’acollida a les persones refugiades, ha recordat que Catalunya ofereix més de 1.200 places d’allotjament i ha destacat la necessitat d’acollir més i millor:“volem pensar en un model diferent, desplegar un model propi d’asil i refugi internacional perquè sabem que tenim la capacitat. Els nostres ajuntaments coordinats amb la Generalitat han estat capaços d’acollir un milió i mig de persones immigrades en la dècada anterior. Del que es tracta ara és de desenvolupar un nou sistema que compti amb la participació de la societat civil, com ho està fent el Canadà. Posem totes les administracions públiques i entitats a treballar perquè les persones refugiades esdevinguin ciutadans”.
Més de 250 mesures
El PCM es divideix en quatre eixos estratègics i compta amb 15 línies de treball que agrupen 44 programes d’actuació i més de 250 mesures que promouen els diversos departaments sota la coordinació de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Els quatre eixos del Pla són:
Eix 1. Una cultura pública comuna en una societat cohesionada:
Compromís per a una cultura pública comuna.
Visibilitat de la diversitat com un valor enriquidor de la societat.
Formació per a la prevenció de les discriminacions i el racisme.
Informació per a l’exercici dels drets i deures de ciutadania.
Eix 2. Polítiques per a la igualtat en la diversitat:
Igualtat d’oportunitats en el treball per a les persones immigrades.
Èxit educatiu dels fills de les famílies immigrades.
Inclusió social de col·lectius vulnerables de persones immigrades.
Accessibilitat dels serveis públics a les persones immigrades.
Eix 3. Acollida de les persones refugiades que arriben a Catalunya:
Combat de les causes del desplaçament de persones refugiades.
Acció humanitària a les fronteres europees i en origen.
Desenvolupament sistema de protecció internacional a Catalunya.
Eix 4. Gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions:
Gestió de fluxos de mobilitat internacional
Gestió situació administrativa persones en mobilitat internacional.
Acollida a les persones immigrades.
Nous instruments de gestió de polítiques de ciutadania i mobilitat internacional.
Ciutadania, consens, cohesió i diversitat
El document base del PCM constata que Catalunya comença una nova etapa que ha de conduir el país de les migracions cap a la ciutadania. Els fluxos d’entrada s’han moderat en els últims anys, el saldo migratori és petit i s’ha entrat en una fase d’estabilitat. La diversitat forma part de Catalunya com un element estructural: més del 70 % de persones estrangeres porten més de cinc anys i el 40 % més de 10 anys a Catalunya. En aquest sentit, els principals objectius que es planteja el Govern són construir més ciutadania, treballar des del consens i aconseguir l’equilibri entre cohesió i diversitat.
El procés participatiu comença avui i s’allargarà fins l’1 de desembre amb 14 sessions presencials arreu del territori i a través del portal Participa gencat. El públic objectiu és la ciutadania en general, així com els tècnics i responsables del món local i representants dels teixit associatiu. La fase de participació compta amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. La previsió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és aprovar el nou PCM a principis de 2017.

????????????????????????????????????

El Dr. Osquel Barroso, de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), ha fet una ponència sobre els reptes presents i de futur

 · La Secretaria General de l’Esport homenatja el Dr. Jordi Segura, exdirector del Laboratori Antidopatge de Barcelona

Homenatge al Dr. Jordi Segura (Foto: Jordi Estruch)
L’Auditori Rafael Nebot, la sala d’actes del Consell Català de l’Esport (CCE), ha acollit avui la “Jornada científica sobre la lluita antidopatge en l’esport d’alt rendiment”, organitzada per la Unitat d’Esport i Salut del CCE i el Laboratori Antidopatge de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona. Diversos experts han exposat als assistents la complexa relació entre la lluita antidopatge i l’esport d’alt rendiment, i han abordat els reptes de futur per continuar lluitant contra aquesta xacra.
El director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig, ha inaugurat una jornada que, com ha recalcat, mostra “l’aposta decidida” del Govern contra el dopatge, recollida en la Llei de l’Esport del 1988, i que pretén “conscienciar les persones vinculades a l’alt rendiment dels esforços que cal fer a nivell de formació i informació per mantenir els esportistes lluny de les males arts”. Antoni Reig ha elogiat la tasca “de qualitat” del Laboratori Antidopatge de Barcelona, “capdavanter i una evidència de la inquietud del país contra el dopatge”.
A continuació, el Dr. Osquel Barroso, vicedirector de ciències de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), ha impartit la ponència “L’AMA i els laboratoris antidopatge en la lluita contra el dopatge en l’esport: reptes presents i futurs”, en la qual ha explicat l’estructura i el funcionament d’aquest organisme.
Barroso ha avançat que “en tres o cinc anys tindrem casos de dopatge genètic” i ha assegurat que els reptes de futur per combatre aquesta xacra són augmentar el poder investigador de l’AMA i millorar els programes de proves intel·ligents, les que aporten informació extra analítica i que, per exemple, van permetre aclarir el cas de l’exciclista Lance Amstrong. Ha tancat la primera part de la jornada la Dra. Rosa Ventura, directora del Laboratori Antidopatge de Barcelona, que ha parlat dels avenços científics recents en el control del dopatge a l’esport.
En la segona part de l’activitat, el Dr. Jordi Segura, exdirector del Laboratori Antidopatge barceloní, ha explicat diverses experiències viscudes en aquest centre abans de la cloenda, a càrrec del cap de la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport, Josep Antoni Gutiérrez, que ha abordat la problemàtica de la lluita antidopatge en els programes d’alt rendiment esportiu.
 
Reconeixement al Dr. Jordi Segura
 
En la part final de la jornada, la Secretaria General de l’Esport ha fet un homenatge al Dr. Jordi Segura, exdirector del Laboratori Antidopatge de l’IMIM. El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, li ha entregat una placa “en reconeixement a la seva tasca envers la millora científica en la lluita antidopatge”. Gerard Figueras ha dit que Segura ha estat “un referent a casa, però, a més, has explicat al món les coses bones que fem aquí”. En la jornada, també hi ha assistit Enrique Gómez, director de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

XIAOYI
El Consell Sectorial de la Gent Gran de Roses ha dut a terme aquesta setmana una nova sessió de debat i presentació de propostes entre l’Ajuntament i les diferents entitats i col·lectius implicats en polítiques i accions per a persones majors de 65 anys del municipi. La continuïtat del taller de cinema iniciat la passada primavera, la posada en marxa d’un nou curs de fotografia i la participació de Roses en el programa +60 Alt Empordà, van centrar la reunió.

La reunió celebrada aquesta setmana va comptar amb la presentació del programa “+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu”, a càrrec de Roger López, tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La participació de Roses en aquest programa va ser proposada i acceptada en la sessió del consell sectorial del passat mes de març, fet que permet ja iniciar les primeres línies d’actuació previstes, com els tallers participatius que tindran lloc a Roses el proper mes de novembre o la posada en marxa d’enquestes per conèixer les necessitats actuals de la gent gran del municipi.

D’altra banda, la definició del programa cultural i formatiu que es desenvoluparà durant els propers mesos va ser un altre dels punts tractats. D’una banda, la continuïtat del taller de cinema iniciat la passada primavera, atesos els bons resultats obtinguts, l’àmplia participació i l’excel·lent valoració feta pels participants d’aquesta experiència, que donà com a fruit la gravació i projecció pública d’un curtmetratge.

Una altra proposta aprovada pels membres del consell sectorial ha estat la posada en marxa d’un taller de fotografia, davant l’interès creixent per aquesta disciplina d’un ampli sector de gent gran de Roses. La dinàmica del curs es plantejarà, com en el cas del taller de cinema, amb una doble vessant formativa i pràctica, possibilitant la realització d’exposicions obertes al públic un cop finalitzades l’activitat.

Per últim, una altra proposta sorgida a iniciativa del consell sectorial, els cicles de conferències, continuarà programant-se amb xerrades de diferents temàtiques d’interès, tot i que canviaran el seu horari de realització, passant de les 15 h a les 20 h per facilitar l’assistència del públic general.

Marc Danés, regidor de Benestar Social de Roses, valora molt positivament el funcionament i tasca que s’està realitzant al municipi gràcies a la creació del Consell Sectorial de la Gent Gran, el qual «ha esdevingut en molt poc temps un veritable òrgan participatiu de tots els representants de la gent gran de Roses, des d’una vessant política i social, dotat d’un gran dinamisme a l’hora de presentar i consensuar propostes i accions a desenvolupar. Des de l’Ajuntament agraïm molt aquesta implicació i col·laboració per part de tots els agents implicats, que ens permet recollir propostes i executar serveis i activitats d’una forma altament eficaç».

El Consell Sectorial de la Gent Gran de Roses és un òrgan de participació que es reuneix periòdicament al municipi, amb un mínim de dues sessions anuals. Està integrat per representants dels casals d’avis de la població, de la residència geriàtrica, de diferents entitats assistencials i professionals i per representants polítics i tècnics del consistori. El seu objectiu és establir les vies per a un treball conjunt entre tots els agents que treballen en l’àmbit de la gent gran, creant ponts de diàleg i debat per a l’optimització i millora de les accions impulsades des d’entitats i Ajuntament.

Protecció Civil de la Generalitat i l’empresa d’emmagatzematge, transport i distribució de combustible, hidrocarburs i productes petrolífers CLH S.A. han organitzat aquest matí un simulacre de fuita de gasolina en un tanc a les instal·lacions que l’empresa CLH té a Girona.
L’objectiu de l’exercici ha estat provar de nou el Pla d’Autoprotecció (PAU) de l’empresa CLH (homologat el passat febrer de 2014); comprovar el sistema d’avisos i les actuacions del personal de l’empresa; i alhora millorar la recepció i coordinació entre l’empresa i els diferents cossos d’emergències actuants.
L’exercici ha simulat una fuita de gasolina en un dels tancs que hi ha a l’empresa. Un cop s’ha produït l’incident l’operari que presenciava el succés ha donat avís al cap de la instal·lació. Amb aquesta primera informació, el cap d’Emergència ha activat el PAU, l’alarma general i ha demanat preparar l’equip d’intervenció, primers auxilis i d’evacuació.
A la vegada, des del Centre de Control, Alarma i Comunicació (CAC) s’ha sol·licitat l’ajuda externa trucant al telèfon d’emergències 112 de Catalunya, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat, i a la Policia Municipal de Girona.
Els equips d’intervenció de l’empresa han atacat l’incendi activant monitors per refrigerar els tancs més pròxims i muntant una línia d’atac amb un monitor portàtil a l’espera de l’arribada dels equips externs. Durant aquestes actuacions, un treballador ha resultat ferit.
 Els Bombers de la Generalitat, han participat amb 5 dotacions (3 vehicles d’aigua BRP, 1 camió escala i 1 vehicle de comandament), han simulat el rescat d’un treballador que s’ha precipitat dins d’una de les cubetes de benzina de què disposa l’empresa. La zona on s’ha realitzat el rescat tenia un risc especial pel que fa al sistema de comunicacions i emissores, i els bombers han hagut d’evitar qualsevol origen d’espurnes a la zona. La dificultat s’ha incrementat per les condicions del propi rescat i perquè s’ha realitzat en una zona de molt risc de la instal·lació, a on els bombers han activat el sistema de ruixadors per crear una capa d’escuma i evitar qualsevol reacció en l’entorn com podria ser una deflagració.
Els Mossos d’Esquadra han controlat els accessos a l’àrea i assegurat la zona perquè els cossos d’emergències poguessin actuar. Han participat a l’exercici dues dotacions i un comandament de Salt i han comptat amb el suport de la Policia Municipal de Girona.
Protecció Civil de la Generalitat ha destinat al lloc un tècnic territorial de Girona com a observador de l’exercici. També ha participat el personal de guàrdia al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat.

Del 19 al 23 d’octubre, seixanta representants d’agències especialitzades en l’organització d’esdeveniments, associacions, agències de comunicació i travel mànagers dels principals mercats europeus visiten les comarques gironines per participar en la iniciativa Costa Brava Business Days. L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses està present en aquesta acció comercial, promocionant Roses i presentant l’alt potencial de la població com a seu d’esdeveniments MICE: Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions).

L’esdeveniment Costa Brava Business Days, organitzat pel Costa Brava Girona Convention Bureau del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, té l’objectiu de promocionar l’oferta de reunions i esdeveniments de la Costa Brava i el Pirineu de Girona entre els professionals del turisme de negocis dels Països Nòrdics, Alemanya, França i Espanya que busquen destinacions alternatives a les grans ciutats europees.

Durant quatre dies, els participants podran establir relacions professionals amb quaranta-cinc empreses i entitats especialitzades en reunions i esdeveniments de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, en contacte amb les agències europees amb qui compartiran l’experiència en primera persona de l’oferta de turisme de negocis de la demarcació de Girona.

Una primera jornada farcida de workshops i dinàmiques d’equip que establiran un primer contacte presentació de l’oferta donarà a pas a tres dies de viatges de familiarització que recorreran tot el territori, des de la Costa Brava fins el Pirineu de Girona. Per tal que cada assistent pugui experimentar les propostes més properes al seu interès, s’ha dissenyat un recorregut diferent per cada segment del sector de turisme de negocis: incentius, convencions, esdeveniments i congressos.

El Costa Brava Business Days respon a la demanda creixent del sector per trobar destinacions alternatives per esdeveniments corporatius i d’associacions on l’autenticitat del territori, l’oferta d’espais singulars i les experiències genuïnes aporten un valor afegit a la proposta del professional del turisme de negocis

CONECTA AMB NOSALTRES

213SeguidorsCom
45SeguidorsSeguir

shop giay nuthoi trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautiful