Home Política de Privacitat

Política de Privacitat

Navegació anònima a través de les pàgines web

Navegació amb cookies.

La nostra pàgina web genera cookies, aquests son necessaris per mantindre els prodectes en el cisstell de la compra i per que el sistema els identifiqui. Aquests cookies nomñes grabaran un número d´intendificació al començar a navegar per la web, per el que la seva navegacio es totalment anònima i sense cap control per la nostra part

Tractament de les dades de caràcter personal.

IBX Serveis Informàtics S.L. (en seguit IBX), sociedad limitada de nacionalitat espanyola amb domicili a Roses (Girona), i titular del web

Opinions, comentaris.

IBX no es fa ni es farà responsable dels comentaris i opinions que els usuaris facin, siguent el propi usuari el responsable legal.

Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts ( textes, fotos, videos, etc ) oferts a través d’aquest mitjà, salvo autorització expressa i per escrit de rosesavui.com. Así mateix, queda prohibida tota reproducció a l’efecte de l’article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel·lectual.

www.rosesavui.com es la titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal suministrats per els usuaris.

L´Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals suministrades , necessaries per la prestació dels serveis pactats, així com per la oferta i contractació d´altres productes i serveis de IBX. Les dades suministrades no seran cedides en cap cas a altres empreses del grup, ni a cap altra amb les que exiteixi acords de col.laboració per la prestació d´un millor servei.

S´entendrà que l´usuari accepta les condicions establertes si pulsa el botó “Enviar” que es troba el el formulari de recollida de dades.

L´informació obtinguda en la citada base de dades es usada tant per la correcta identificaciño dels usuaris que soliciten serveis personalitzats a IBX, com per dur a terme feines bàsiques d´administració i poder comunicar incidències, ofertes o novetats als usuaris registrats via email.

L´Informació personal recabada dels usuaris registrats serà enmagatzemada en bases de dades propietat de IBX, que asumeis les mesures de índole técnica, organitzativa i de seguretat que garantitzin la confidencialitat i integritat de la informació d´acord amb lo establert en la LLey Orgànica 5/1992 , e 29 d´octubre, el tractament automatitzat de les dades de caraàcter personal i demés legislació aplicable.

L´usuari respondra, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se IBX el dret d´excluir dels seus servies registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que precedeixin en Dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret d´accedir , rectificar, i en el seu cas, cancel.lar les seves dades de caràcter personal suministrades a IBX, mitjançant comunicació escrita dirigida a IBX serveis informatics S.l. , Apt. Correus 585 , 17480 – Roses – Girona – España.

Varis.

IBX declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d´aquest web i no gestionada directamente per el nostre webmaster.

La funció dels Links que apareixen en aquesta pàgina son exclusivament la de informar sobre la existència d´aquestes fonts d´informació a internet, IBX no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d´aquests enllaços. hipertextuals.

Noticies en Medis.

IBX disposa de totes les autoritzacions expresses dels diaris d´on extreu la informació publicada en aquests sobre la nostra ciutat en el apartat “Noticies en Medis”.

IBX Serveis Informàtics S.L., propietaria del lloc web www.rosesavui.com no conserva cap informació sobre la navegació a les nostres pàgines, excepte:

a) Número de visites la nostra pàgina.

b) Número de consultes sobre la nostra pàgina.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Print Friendly, PDF & Email