Grip A H1N1 - Informació

INFORMACIÓ GENERAL

Què és la grip pel nou virus A(H1N1)?

La grip pel nou virus A(H1N1) és una malaltia respiratòria contagiosa que conté elements d'un virus trobat als porcs, a les aus i als humans. Aquesta grip s'està transmetent de persona a persona en diversos països. La grip pel nou virus A(H1N1) és diferent de la grip comuna perquè està causada per un nou virus de la grip que apareix en humans.


Com es transmet la malaltia?

La transmissió de la grip pel nou virus A(H1N1) es produeix de la mateixa manera que la grip comuna, principalment de persona a persona, quan una persona que té el virus de la grip, tus o esternuda. A vegades, les persones poden contagiar-se en tocar un objecte que té el virus i després emportar-se les mans a la boca o el nas, sense haver-se-les netejat prèviament.

En cap cas es transmet per via digestiva, per tant no hi ha problemes en el consum de carn de porc.


Què podeu fer per protegir-vos i protegir altres persones contra la grip pel nou virus A(H1N1)?

El millor que podeu fer per protegir-vos és seguir unes bones pràctiques d'higiene. Això ajudarà a disminuir la transmissió del virus i serà l'acció més efectiva per protegir-vos i protegir els altres. És molt important que quan tossiu o esternudeu eviteu la difusió de gèrmens:

 • Feu servir mocadors de paper per tapar-vos la boca i el nas quan tossiu i esternudeu.
 • Llenceu els mocadors de paper després de fer-los servir.
 • Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o preparats amb alcohol.
 • Manteniu una bona ventilació dels espais tancats.
Quin són els símptomes de la grip?

Els símptomes són: febre alta (igual o superior 38ºC), malestar general, manca de gana i tos. També pot haver-hi augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea.


Es pot viatjar a altres països?

Actualment no existeix cap prohibició per viatjar a altres països. En cas de viatjar a un país que hagi declarat algun cas d'infecció pel nou virus A(H1N1) és necessari que la persona que viatgi s'informi prèviament i adequadament de les condicions del viatge i de la situació del país de destí. En qualsevol cas és important respectar les normes d'higiene com el rentat de mans, la utilització de mocadors de paper d'un sol ús i la ventilació dels espais tancats.

Més informació:

Es pot assistir a actes o espais on es produeixin aglomeracions de persones?

No existeix cap contraindicació especial per assistir a actes o espaïs on es produeixin aglomeracions de persones.

MEDICACIÓ I VACUNES

Existeixen medicaments per al tractament de les persones amb infeccions pel virus de la grip?

Els medicaments antivirals no curen, però ajuden si s'administren dintre de les 48 hores posteriors als primers símptomes:

 • alleujant alguns símptomes
 • reduint la durada de la malaltia
 • reduint la probabilitat de complicacions importants, com la pneumònia

El Departament de Salut disposa de medicaments antivirals per tractar les persones que calgui d'acord amb els criteris de tractament establerts en el protocol d'actuació amb relació a aquesta grip.

En tots els casos cal que aquesta medicació sigui receptada per un metge o una metgessa. La utilització dels medicaments antivirals d'una manera indiscriminada pot facilitar l'aparició de soques del nou virus A(H1N1) resistents a aquests fàrmacs i, per tant, fer que deixin de ser eficaços per tractar les persones que ho requereixin.


És desaconsellable comprar medicaments antivirals per Internet?

Sí, és totalment desaconsellable, perquè esteu posant en perill la vostra salut. Internet és la principal via d'entrada al nostre país de medicaments falsificats que, a causa del seu origen fraudulent, suposen un risc per a la salut de les persones, atès que no tenen cap garantia de qualitat.


Què és un medicament falsificat?

Un medicament falsificat és aquell en l'etiquetatge del qual s'hi inclou de manera deliberada i fraudulenta informació falsa sobre la seva identitat o el seu fabricant.

Sovint es presenta com un medicament legal però:

 • No se'n coneix l'origen.
 • No se'n coneix la composició real.
 • Ha estat fabricat, etiquetat i/o distribuït fraudulentament.
 • No hi ha cap garantia ni de la seva qualitat, ni de la seva seguretat, ni de la seva eficàcia.
Per què un medicament falsificat és un perill per a la salut?

Un medicament falsificat és un perill per a la salut de les persones i es potencialment letal perquè pot:

 • No contenir principi actiu, no contenir-ne en quantitat suficient o ser-ne d'una concentració inferior a la requerida i, per tant, no ser efectiu.
 • Contenir un excés de principi actiu, la qual cosa el fa perjudicial.
 • Contenir impureses, altres principis actius o altres substàncies nocives o tòxiques.
 • Estar contaminat.
 • Estar adulterat.
 • Correspondre a un producte caducat, en què s'ha manipulat l'embalatge i s'ha fixat fraudulentament una nova data de caducitat.
 • No estar envasat correctament, i per tant haver-se fet malbé.
 • No contenir en el seu embalatge tota la informació necessària per garantir-ne l'ús segur.
La vacuna actual contra la grip de cada any protegeix contra aquest nou virus?

La vacuna contra la grip comuna no dóna protecció en aquest cas, ja que es tracta d'un tipus de virus totalment nou.


Existeix una vacuna contra la grip pel nou virus A(H1N1)?

No encara. Només es pot elaborar una vacuna quan s'ha identificat la soca concreta del virus de la grip i això pot trigar alguns mesos a produir-se.

ACTUACIONS QUE HEU DE SEGUIR DAVANT LA SOSPITA DE TENIR LA MALALTIA

Quan s'ha de sospitar que s'ha contret la grip?

Quan es presenten els símptomes de grip i s'ha estat en una àrea on s'han detectat casos de grip o en contacte proper amb una persona que la pateix en els set dies previs a l'aparició dels símptomes.


On podeu trobar informació general sobre la grip?

Trobareu informació als telèfons i webs següents:

Què cal fer si teniu dubtes sobre la grip?

Podeu telefonar a Sanitat Respon: 902 111 444


Què cal fer quan sospiteu que patiu la grip?

Heu de telefonar a Sanitat Respon: 902 111 444 o consultar un professional sanitari.


Que heu de fer si aneu a un centre sanitari?

Els centres sanitaris estan preparats per donar-vos la informació i l'atenció adequada. Adreceu-vos directament al taulell d'informació i comuniqueu la vostra sospita sobre la malaltia.

 • Mentre espereu que us atenguin, us demanaran que us poseu una mascareta quirúrgica, que respecteu les normes d'higiene i que esternudeu o tossiu utilitzant mocadors de paper d'un sol ús -i els llenceu, després, en una bossa de plàstic- i us renteu bé les mans. També us indicaran que espereu en una àrea preparada per a aquests casos on hi ha uns quants seients separats més de tres metres de la resta de persones (no és necessari establir separacions físiques amb els altres pacients).
 • Durant la visita es recolliran, en la vostra historia clínica habitual i en l'enquesta epidemiològica, dades d'interès per a les actuacions assistencials i de prevenció de la malaltia (país o països que heu visitat, contactes propers que heu tingut).
 • A criteri del metge o metgessa que us atengui, us derivaran a l'hospital, amb la informació clínica necessària, per fer la presa de mostres biològiques (per exemple, secrecions respiratòries del nas i de la faringe) i analitzar-les, així com per iniciar el tractament.
Com heu d’actuar si la sospita de la malaltia es confirma?

Cal medicació?

A criteri mèdic us aplicaran un tractament precoç amb antivirals que eviten que el virus segueixi infectant el vostre organisme.


Cal ingrés hospitalari?

Si esteu malalts, podreu tornar a casa vostra o us ingressaran en el mateix hospital, segons els vostres símptomes i el vostre estat general. En la majoria dels casos, l'afectació es força lleu i no és necessari l'ingrés a l'hospital.

CONSUM DE PRODUCTES CARNIS DE PORCÍ

El consum de carn o productes carnis de porcí comporten risc d'infecció pel virus A(H1N1)?

No. Com ha deixat clar l'OMS, el consum de carn o productes carnis de porcí no comporta cap risc d'infecció pel A(H1N1).

Una característica del brot actual de grip pel nou virus A(H1N1) és que en la majoria de les persones malaltes la relació amb els porcs és nul·la. Aquest fet és força indicatiu de la transmissió persona a persona de la nova grip.

Per tant, no és correcte anomenar aquesta malaltia humana emergent «grip porcina», i encara menys quan aquesta denominació ha suscitat inquietud davant la possibilitat que el virus es trobés en el porc i afectés la innocuïtat de la carn de porc i dels productes derivats. En conseqüència, de manera unànime, els organismes nacionals i supranacionals responsables de la salut i de la seguretat alimentària han rectificat aquesta denominació en les seves comunicacions.

Així doncs, no hi ha cap justificació sanitària per imposar mesures restrictives a la comercialització de la carn ni dels productes carnis de porcí.

Més informació:


Font: Generalitat de Catalunya